Preview Mode Links will not work in preview mode

Snacka bil med


Mar 31, 2019

Snacka bil med har fått en pratstund med en världsmästare i WTCC, Thed Björk Bang Melchior! Det är snack högt och lågt - hur karriären började, vad som har varit framgångsfaktorer och hur Thed ser på årets WTCR-säsong. och mycket mer!