Preview Mode Links will not work in preview mode

Snacka bil med


Sep 22, 2019

Träffa Lars Ivarsson, en man som tröttnade på att få sina bilars hjul stulna och dessutom blev bilarna hårt skadade. Lars funderade, konstruerade ett revolutionerande stöldskydd och startade ett företag som nu producerar och säljer dessa - Rimgard.