Preview Mode Links will not work in preview mode

Snacka bil med

Nov 23, 2018

Lyssna på Manne Hermansson som för några år sedan bestämde sig för att starta en bilhandel. Ett modigt beslut i en tuff marknad. Med helt rätt inställning - älska kunder och affärer - så är Manne på helt rätt väg!