Preview Mode Links will not work in preview mode

Snacka bil med

Sep 22, 2017

Per Avander är VD och koncernchef för Bilia AB. Vi får i detta mycket intressanta och unika avsnitt, höra om hur han ser på kundfokus, vilken strategi Bilia har med de bilvarumärken som de har i sitt utbud , erfarenheter av utlandssatsningen mm.mm.

Per började av en tillfällighet som bilsäljare och...


Sep 16, 2017

I det här avsnittet möter jag Patrik Rustman, en garvad marknadsförare som driver reklambyrå. Patrik har valt att åka 100% el-drivet, både bil och cool mc. Anledningen till dessa val är inte i första hand miljöskäl - vi får veta varför i programmet.

Vi pratar en hel del reklam - en hel del generellt...


Sep 6, 2017

I detta avsnitt snackar jag bil med Maria Adolfsson som är VD på Michelsen Bil. Vi pratar om förutsättningar, utmaningar och framtid för en lite mindre bilhandlare utanför storstaden. Maria, som inte kommer från bilbranschen från början men på 5 år genom nyfikenhet, intresse och ett jäkla driv, fått hela...