Preview Mode Links will not work in preview mode

Snacka bil med


Nov 12, 2017

I det här programmet snackar jag bil med Tommy Letzén som är VD på MRF. Vi får bland annat veta att bilintresset kommer från en rallyåkande far samt att scout-rörelsen har en stor betydelse för Tommy. Och självklart en hel del branschfrågor om miljö, bristen på arbetskraft mm.