Preview Mode Links will not work in preview mode

Snacka bil med


Nov 5, 2017

Vi träffar Filip Samuelsson, båtbyggaren som blev bilsäljare och som där såg möjligheten i en ny verksamhet. Spännande samtal om hur det är att starta nytt bolag i en traditionell bransch.