Preview Mode Links will not work in preview mode

Snacka bil med


Oct 22, 2017

Snacka bil med träffar Claes Jerveland som berättar om sin bakgrund, bilintresse och tankar om branschen på kort och lång sikt. Häng på ett riktigt intressant, personligt och roligt med VD,n för Sveriges största bilimportör!